Què fem

Despertar la responsabilitat social, econòmica, ambiental en el sector immobiliari, és l’origen d’OMPLIM. Un projecte empresarial sòlid i de lucre limitat, referent en la creació de valor per la societat i el territori a on actua.

L’objectiu d’OMPLIM és gestionar la promoció d’edificis d’habitatges en règim de lloguer o venda amb inversors d’impacte i societats sense ànim de lucre, per a usuaris sensibilitzats amb l’economia circular, l’acció social, la responsabilitat empresarial i que volen viure en edificis innovadors i energèticament eficients.

“Has de generar valor amb el teu treball i la teva diferenciació, per no dependre dels cicles.”

Un nou concepte de promoció residencial amb eines de gestió innovadores per oferir habitatges d’obra nova a un preu just i transparent, i potenciant les diferents modalitats de propietat en funció de cada projecte.

Què aportem

Àgil i personal

OMPLIM és una empresa gestora de promocions immobiliàries residencials d’obra nova, de mida limitada, àgil, amb un servei totalment personalitzat i orientat a compradors finals sensibilitzats i responsabilitzats totalment per l’origen, la gestió i la venda ètica i transparent del producte.

Una nova forma sostenible de construir

OMPLIM potencia la sostenibilitat i l’ètica empresarial en tots els projectes en els quals participa amb l’objectiu final d’impactar en el territori a través dels seus proveïdors i la seva finalitat empresarial.

Responsable i de lucre limitat

OMPLIM és una empresa low-profit que destina només un màxim del 25% dels seus beneficis a repartir dividends, destinant la resta dels seus beneficis a reserves de la societat, polítiques laborals i polítiques socials en els territoris a on actua.

Un nou model d'habitatge

OMPLIM treballa de forma intensa i continuada en l’estudi i potenciació dels diferents models de tinença d’habitatge per tal de millorar l’accés al primer habitatge.

Què és important

Integritat

Ser transparent en totes i cadascuna de les accions desenvolupades.

Qualitat

Buscar l’excel·lència, aplicant criteris estrictes de qualitat i de control a tota la cadena de valor i de producció.

Responsabilitat

Donar una resposta ètica, social i econòmica a la societat i al territori a través dels projectes immobiliaris desenvolupats.

Medi ambient

Desenvolupar projectes amb l’objectiu final d’assolir la màxima eficiència, confort i estalvi energètic.

Persones

Acompanyar i potenciar les capacitats i qualitat de vida de les persones de l’organització i de tots els col·laboradors, focalitzant l’esforç en el client final.

Acció social i laboral

OMPLIM dedica un % del seu benefici a polítiques laborals i a l’acció social en el territori on actua.

En què participem i com

Política de Responsabilitat Social

  • OMPLIM és una empresa totalment sensibilitzada amb el mercat de l’habitatge, i potencia des de la seva base d’acció social la relació públic-privada i els projectes que tenen com a finalitat millorar l’accés al primer habitatge, en els diferents formats de propietat.
  • OMPLIM potencia la innovació en tots els seus projectes per a ser referent en les noves tendències en sostenibilitat, economia circular i col·laborant amb entitats i empreses pioneres en aquests àmbits.
  • OMPLIM treballa amb despatxos d’arquitectura d’impacte que tenen com principal missió dissenyar habitatges adaptats al nou consumidor i usuari final; utilitzant els materials, els processos constructius i les instal·lacions més sostenibles i eficients.
  • OMPLIM dedica un % dels beneficis a acció social en el territori a on actua i a activitats responsables directament vinculades al mercat de l’habitatge.

La Política de Responsabilitat Social d’OMPLIM neix dels nostres valors corporatius i orienta les accions de la companyia en la direcció que defineix la missió i visió de la nostra empresa, a través dels següents compromisos i criteris de gestió.

Codi de conducta

A OMPLIM gestió i edificació responsable, considerem que el desenvolupament econòmic, social i ambiental han d’anar units. Des de la responsabilitat de la nostra organització i el desenvolupament de la nostra activitat empresarial assumim uns compromisos amb els nostres grups d’interès per integrar de manera transversal la gestió de la nostra Responsabilitat Social en l’estratègia i gestió de la nostra organització.

Projectes responsables

En totes les fases del projecte mantenim una comunicació transparent i veraç amb els nostres clients.

Alguns projectes desenvolupats per l’equip d’OMPLIM

Sostenibilitat

Arquitectura Ecoeficient

Edificis amb qualificació energètica A, ús d’energies renovables, il·luminació de baix consum, millores tèrmiques a l’envoltant de l’edifici, control de consums energètics,…

Petjada de carboni

Low Carbon Materials a les promocions, mitigació d’emissions a través de zones verdes, foment del transport sostenible amb reserva d’estacionaments per bicicletes, vehicles elèctrics…

Materials responsables

Utilització de materials amb etiqueta Verda, reutilitzables, biodegradables, fusta d’origen sostenible, materials de baix contingut de compostos orgànics volàtils,…

Residus

Utilització de materials provinents del reciclat de residus i demolicions (àrids,…), selecció del gestor de residus més proper a les promocions,…

Innovació

Aplicant innovacions en el sector de la construcció, mesurables i avaluables i  potenciant la construcció amb elements industrialitzats i modulars.

Responsabilitat local

Afavorint el desenvolupament local treballant amb proveïdors propers a les promocions per reduir les emissions derivades del transport,…

Ens vols conèixer?

Omple el formulari i et respondrem el més aviat possible.

  • TECNOCAMPUS MATARO (Carrer Ernest LLuch nº 32, Edifici TCM 2, 4ª Planta), 08302 Mataró

  • hola@omplim.cat

  • 931 594 781

    He leído y acepto la política de Privacidad