28/02/2019 blog 0

CONSELL ASSESSOR D’OMPLIM

 

El passat 14 de Febrer de 2019, es va constituir i realitzar la primera reunió del Consell Assessor d’OMPLIM. Aquest consell format per 4 membres experts en el sector immobiliari, la responsabilitat social corporativa, l’àmbit financer-educatiu i la innovació en els processos de construcció té entre altre funcions: Vetllar per la implantació de la Responsabilitat Social de manera transversal en l’organització, revisar i assessorar en tots els aspectes que potenciïn i assegurin la viabilitat d’OMPLIM i assegurar també la correcte destinació dels imports anuals destinats a acció social d’OMPLIM.

La constitució d’aquest Consell Assessor forma part del desenvolupament del Pla d’Acció en R.S.C. i estem segurs que la seva experiència i especialització seran fonamentals pel creixement sostenible i eficient d’OMPLIM

Nomenament dels membres del consell assessor

– Marta Miró Serra (àmbit immobiliari)

– Elena Lopez Silva (àmbit R.S.C.)

– Jordi Fabregat Feldsztajn (àmbit financer-educatiu)

– Jordi Roher Armentia (àmbit innovació)

 About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "CONSELL ASSESSOR D’OMPLIM"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari