11/03/2021 blog 0

Conveni de Col·laboració amb la XCN i Concep-t

 

OMPLIM ha establert un conveni de col·laboració amb la XCN i Concep-t per restaurar espais propers als projectes d’habitatge que desenvolupa, compensant els metres quadrats edificats amb restauracions ambientals a espais propers d’alt valor ecològic.

La proposta es centra en la idea que per cada metre quadrat construït es restauri un metre quadrat d’un espai proper d’alt valor ecològic

Sovint les empreses es centren en compensar les emissions de CO2 emeses amb la seva actuació plantant arbres a llocs amb poc sentit ecològic, doncs no són conscients que les problemàtiques ambientals són transversals i precisen de respostes holístiques.

La proposta es centra en la idea que per cada metre quadrat construït es restauri un metre quadrat d’un espai proper d’alt valor ecològic per a millorar la qualitat de l’aire i de l’aigua de l’entorn, la connectivitat ecològica i de la biodiversitat, i facilitar alhora l’accés equitatiu a la natura a les persones del municipi, com a font de salut. Per dur a terme les actuacions es preveu crear aliances entre entitats ambientals de custòdia del territori amb àmbit d’actuació a la zona, i els ajuntaments o administracions pertinents.

 

Aquesta col·laboració s’ha iniciat aquest febrer amb la primera actuació a Montcada i Reixac, a través de l’entitat ambiental La Horda, de recuperació de la vegetació de ribera del riu Besòs al seu pas per Montcada. En aquest cas, es tracta d’un espai en custòdia de 3.500 m2, corresponent als 3.500 m2 de sostre edificat en el projecte MONTCADA005.

 

 

 

 

 About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "Conveni de Col·laboració amb la XCN i Concep-t"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari