22/07/2019 blog 0

CONVOCATORIES AJUTS SOCIALS

CONVOCATORIES AJUTS SOCIALS

El passat 11 de Juliol el Consell Assessor d’OMPLIM va aprovar entre altres coses, el procediment de gestió per donar compliment a l’obligatorietat d’OMPLIM de destinar el 30% dels seus beneficis anuals, a acció social en els territoris a on actua.

Es va aprovar per unanimitat un procés recurrent de CONVOCATORIES D’AJUTS SOCIALS en funció dels beneficis estimats d’OMPLIM al llarg de cada exercici. Aquestes convocatòries d’ajuts socials, s’iniciaran a partir del moment, en que els projectes gestionats per OMPLIM disposin de la llicència d’obres corresponent per part de l’administració local.

Les diferents convocatòries seran encarregades a una empresa externs especialitzada en Responsabilitat Social Corporativa i en cap cas OMPLIM participarà ni en els processos de selecció ni d’avaluació dels projectes que es presentin.

El Consell Assessor farà en cada una de les seves sessions una selecció dels 3 projectes finalistes de cada convocatòria i seran els propis clients dels projectes gestionats OMPLIM que per votació, escolliran el projecte GUANYADOR de cada CONVOCATORIA.

OMPLIM participarà i utilitzarà els seus canals de difusió i comunicació per amplificar el coneixement de totes les convocatòries, bases legals,… en els municipis a on treballi.

La 1ª convocatòria d’ajuts socials, s’ha obert recentment a Cardedeu, amb una aportació de 10.000€, amb un termini de presentació de projectes fins el 30 d’Octubre.About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "CONVOCATORIES AJUTS SOCIALS"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari