15/05/2021 blog 0

Etiqueta energètica edifici acabat A-A

A punt de finalitzar les obres del projecte MONTCADA005, a OMPLIM ja hem rebut l’etiqueta energètica de l’edifici, emesa per l’ICAEN (Institut Català d’Energia). L’etiqueta ha estat tramitada per la consultoria ambiental SOCIETAT ORGÀNICA, que durant tot el procés de construcció de l’edifici ha estat auditant i avaluant tots els materials incorporats a la construcció de la promoció.

Amb una reducció del -21% de la demanda de calefacció i un -3% en la refrigeració respecte a la fase de projecte, MONTCADA005 ha aconseguit situar-se per sota dels 10Kw/m2any i 3Kw/m2any en demanda de calefacció i refrigeració respectivament. Aquestes dades òptimes signifiquen una reducció molt important de la factura energètica durant tota la vida útil dels habitatges.

Actualment Montcada005 és l’edifici plurifamiliar amb menys demanda de refrigeració de Montcada i Reixac.

Igualment a MONTCADA005 s’ha aconseguit també una reducció del -2,5% de les Emissions de CO2 (KgCO2/m2any) respecte a les previsions inicials, situant-se finalment en els 4,48 KgCO2/m2any.

Els edificis al nostre país són els responsables del 40% de la demanda d’energia i el 36% de les emissions de CO₂. A més, cada llar emet actualment una mitjana de 0,64 quilograms de CO₂ al dia, el que equival a l’emissió de 12,5 tones de gasos amb efecte hivernacle a l’any.

Viure doncs en un edifici gestionat per OMPLIM és també participar en la lluita contra el canvi climàtic!About the Author

Proment Consulting: