31/12/2020 blog 0

GUANYADORS AJUTS SOCIALS 2020

Finalitzem el 2020 i us adjuntem els projectes guanyadors de les convocatòries d’ajuts socials de finals del 2020.

PROJECTE HABITATGE MONTCADA: Intervenció (reforma i condicionament) d’un habitatge d’emergència social propietat de l’Ajuntament de Montcada i Reixac destinat a famílies en situació d’exclusió residencial i que integren el col·lectiu més vulnerable d’aquest municipi. L’Ajuntament de Montcada i Reixac gestiona un parc d’habitatges, entre els de la seva titularitat i els cedits per l’Agència de l’habitatge de Catalunya, destinats a famílies en situació d’exclusió residencial que requereixen temporalment d’un habitatge.

SUMEM HABILITATS, de la Fundació Viver de Bell-lloc de Cardedeu, una entitat sense ànim de lucre, que des de 1982, promou el creixement personal i la inclusió social i laboral de persones en risc d’exclusió. El projecte Sumem Habilitats, pretén introduir i potenciar les habilitats digitals en persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de la salut mental amb l’objectiu d’avançar en l’autonomia i inclusió d’aquestes persones per tal que puguin dur una vida independent i normalitzada en el seu propi habitatge.

El procés de comunicació, validació, seguiment i avaluació dels projectes ha estat desenvolupat per la consultoria externa Ingenieria Social i validat pel consell Assessor extern d’OMPLIM . I han estat els clients de les promocions d’habitatges ubicades en ambdós municipis els responsables d’escollir el projecte guanyador a cada convocatòria. Trobaran tota la documentació a www.omplim.cat/convocatories-socials/About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "GUANYADORS AJUTS SOCIALS 2020"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari