20/06/2018 blog 0

Potenciem l’habitatge a Sant Feliu de Codines

Recentment OMPLIM ha signat un acord privat per l’estudi, gestió i valoració d’una promoció d’habitatges d’obra nova en un solar de més de 2.500m2 a la població de Sant Feliu de Codines. Un acord que ha de significar poder desenvolupar en un futur proper un projecte d’habitatges que respongui a les necessitats dels habitants de Sant Feliu de Codines, amb criteris d’eficiència energètica, acció social i consolidació del teixit urbà de la població.

Aquest acord respon també a la voluntat  d’OMPLIM de participar en el desenvolupament urbanístic de poblacions de la segona corona metropolitana, que tenen mancança d’habitatges d’obra nova adaptats a la realitat social i econòmica d’avui.About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "Potenciem l’habitatge a Sant Feliu de Codines"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari