30/09/2019 blog 0

PRIMERES PASSES

PRIMERES PASSES

La cooperativa d’habitatges de recent creació ESPAI ASSEQUIBLE va acordar a l’Acte del Consell Rector celebrat el 04 de Març de 2019, encarregar a OMPLIM GESTIO I EDIFICACIÓ RESPONSABLE  la recerca d’oportunitats per a desenvolupar habitatges en diferents models de tinença, i potenciar la sostenibilitat, l’eficiència energètica  i l’arquitectura innovadora i col·laborativa en tots els seus projectes.

Amb aquesta voluntat el passat mes de Juliol de 2019, es va signar el primer acord amb els propietaris d’un solar a una població a l’entorn de Barcelona, per a desenvolupar el primer projecte en regim cooperatiu en modalitat de compra-venda i que incorporarà tots els criteris anteriorment descrits.

ESPAI ASSEQUIBLE creu en un nou mercat de l’habitatge, basat en l’assequibilitat, la responsabilitat ambiental, la transparència i amb projectes adaptats als nous models familiars i de convivència.About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "PRIMERES PASSES"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari