12/12/2019 blog 0

Projectes que ajuden el canvi

PROJECTES QUE AJUDEN AL CANVI

Coincidint amb la conferència que es celebra a Madrid sobre el canvi climàtic, també coneguda com la COP25, des d’OMPLIM treballem activament en el desenvolupament de projectes sostenibles amb el medi ambient, tant en l’aspecte de les emissions de CO2 (Kg CO2/any), com també en el Consum d’Energia Final (Kwh/m2any) dels habitatges.

Els dos projectes d’OMPLIM certificats fins ara per l’Institut Català d’Energia, CARDEDEU136 i MONTCADA005, han obtingut l’Etiqueta Energètica A en els dos conceptes (a l’apartat de projectes podeu consultar l’Etiqueta de cada un d’ells).
En l’aspecte de les emissions de CO2 els projectes d’OMPLIM es situen en una mitjana de 4,37 KgCO2/m2any, amb l’emissió de només 9.041,53 Kg anuals de CO2 per projecte.En el cas de voler impulsar la seva compensació, el cost mensual se situaria al voltant dels 18€ mensuals.

En referència al Consum d’Energia Final dels habitatges, la mitjana d’OMPLIM se situa en els 13,78Kwh/m2any. El cost aproximat de la factura energètica anual (segons dades de l’informe de certificació emes per l’Institut Català d’Energia) se situa en els 180€ per habitatge.

A OMPLIM participem i impulsem el canvi!

 About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "Projectes que ajuden el canvi"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari