15/01/2021 blog 0

REDUCCIÓ I COMPENSACIÓ CO2 2020

L’11 de desembre de 2019, a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, COP25, a Madrid, més de 500 B Corps, entre elles OMPLIM GESTIO I EDIFICACIO RESPONSABLE es van comprometre públicament a accelerar la reducció de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle per assolir una trajectòria d’1,5 graus que portaria a zero net l’any. 2030—20 anys per davant dels objectius del 2050 establerts a l’Acord de París.

Per aquesta raó, OMPLIM ha reduït al màxim i compensat el 100% de les restants emissions de CO2 de tot l’exercici 2020, a través del Programa voluntari de compensació d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Un programa que es basa en promoure la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) a Catalunya a través de projectes portats a terme per entitats socials.About the Author

Proment Consulting:


0 Comments on "REDUCCIÓ I COMPENSACIÓ CO2 2020"


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deixa un comentari